Välkommen till AQUAJET SYSTEMS AB som är ett världsledande specialistföretag inom högtrycksvattenteknik.
Vi har sedan mer än 23 år specialiserat oss inom området betongrenovering där vattenbilningsrobot Aqua Cutter är vår främsta produkt.

Hydrodemolition som det kallas internationellt är en teknik som innebär att man använder högtrycksvatten vid renovering av försämrad eller slitna betongkonstruktioner såsom broar, pelare, vattencisterner, dammar, kajer, parkeringsgarage eller andra stora betongkonstruktioner såsom kärnkraftsbyggnader eller vattenkraftdammar.

Förutom Aqua Cutter robot utvecklar och säljer vi även högtrycksenheter så kallade Power Pack som är själva kraftkällan till högtrycksvattnet. Power Packen består av en dieselmotor på ca 750 hkr som i sin tur driver en högtryckspump. Enheten motor och pump är installerad i en 23 fots ljudisolerad container och producerar till exempel 1000 bars tryck och 230 liter/minut i flöde, vilket krävs för att vattenbila bort betong från konstruktioner som är i behov av renovering. I tillägg till Aqua Cutter robot och Power Pack har Aquajet Systems AB utvecklat en komplett serie av tillbehör, som gör det möjligt att klara nästan alla förekommande renoveringsarbeten.

Vattenbilning är en process som efter behandling ger en utmärkt friktionsyta. Eftersom ytan bearbetas med högt vattentryck så blir ytan helt ren från damm och klar för beläggning av ny betong. Andra fördelar med vattenbilningsmetoden är att den betong som är att betrakta som bra lämnas helt orörd utan mikro- och makrosprickor. Resultatet ger en mycket stark konstruktion jämfört med traditionella metoder som hydraulik eller tryckluftsverktyg, som ofta ger en olämplig yta för pågjutning och som kräver omfattande rengöring före beläggning av ny betong. Den stora nackdelen är dock att metoden kan skapa sprickbildningar i den delen av betongen som ska vara kvar, samt att armeringen kan bli förstörd.

Vattenbilning är den helt överlägsna metoden för betongreparation, den är effektiv och miljövänlig. Vår utrustning är utvecklat i samarbete med- och hänsyn till operatörer.

Vår långa expertis inom teknik, konstruktion och fabrikation säkerställer högsta kvalitet på produkter och effektivitet. Vi vet att vårt goda rykte och framgång helt bygger på de kvalitetsprodukter vi levererar.

Aquajet Systems AB har sedan 1998 varit tredjeparts certifierat, enligt ISO 9001, av Lloyd’s register och vi var först i branschen att få godkänd certifiering.

Genom vår konstanta fokusering på kvalitet har vi utvecklats till världsledande producent av vattenbilningsutrustning och högtrycksvattenteknik. All utrustning genomgår en serie övergripande testprogram före leverans för att säkerställa produktens prestanda och kvalitet.

Vi på Aquajet Systems AB är alltid beredda att ta emot kundens eventuella frågor om leverans av delar eller teknisk support. Vi har reservdelar och tillbehör på lager för omgående leverans.

En av våra styrkor är också flexibilitet och kan tillmötesgå kundens önskemål om eventuell kundanpassad utrustning. Vi kan tryggt säga att vi kan leverera vattenbilningsutrustning för alla typer av betongrenovering.
Vi erbjuder även projektstöd för att optimera kundens effektivitet och produktion. Detta bygger på vår mångåriga erfarenhet genom många års utveckling och produktion av marknadens mest flexibla och driftsäkra vattenbilningsutrustning.

Vänta inte, kontakta oss nu för mer information och för att diskutera era projekt inom vattenbilning och högtrycksvattenteknik.


AQUAJET SYSTEMS AB
Brunnsvägen 15
57015 HOLSBYBRUNN

Tel: 0383-508 01
Fax: 0383-507 30
E-post: aquajet@aquajet.se